094: Ο κανόνας του 72

Share it:

Στο σημερινό και τελευταίο επεισόδιο για το 2023, ο Αλέξιος επεξηγεί τον κανόνα του 72 αναφερόμενος παράλληλα και στον κανόνα των 72 ωρών.

  • Τι είναι ο κανόνας του 72;
  • Που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο; 
  • Ποια η επίδραση της αντιστροφής του κανόνα αυτού;
  • Κατα πόσο συνειδητοποιούμε τελικά τι είναι ο πληθωρισμός και με ποιόν τρόπο επηρεάζει τη ζωή μας;
  • Ποιός είναι ο κανόνας των 72 ωρών και πώς μπορούμε να τον εφαρμόσουμε πρακτικά;

Κάποια χρήσιμα links για εσένα: