067: Πως κοστολογώ τα προϊόντα μου και τις υπηρεσίες μου

Share it:

Η κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παραθέτουμε κάποιες βασικές αρχές τις οποίες χρειάζεται να ακολουθούμε και να έχουμε υπόψιν όταν κοστολογούμε το όποιο προϊόν ή υπηρεσία παρέχουμε. 

 

Κάποια χρήσιμα links για εσένα: