Πολιτική επιστροφών

Εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο εντός 30 ημερών σας επιστρέφουμε τα χρήματα.
Η επιστροφή του αντίτιμου  θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των χρημάτων.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μία επιστροφή. 
Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Game of Money