Πολιτική Επιστροφών

Εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο εντός 15 ημερών σας επιστρέφουμε τα χρήματα.
Η επιστροφή του αντιτίμου  θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των χρημάτων.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μία επιστροφή. 
Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

Η διάρκεια που παραμένει ενεργή η σύνδεση σου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα για το εκάστοτε σεμινάριο είναι τρεις (3) μήνες από τη μέρα απόκτησης πρόσβασης σε αυτή.